[1]
NARBUTIENĖD., „RETŲ SPAUDINIŲ KOMPLEKTAVIMAS LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOJE: PROBLEMOS, TRADICIJOS, PERSPEKTYVOS“, BS, t. 56, p. 112-123, saus. 2011.