[1]
Navickienė A., „Pokalbis su ilgamečiu ,Knygotyros‘ redaktoriumi akademiku Domu Kaunu“, BS, t. 73, p. 7-15, saus. 2020.