[1]
Strungytė-LiugienėI., „Uždrausta XVIII amžiaus knyga: grafo Nikolajaus Ludwigo von Zinzendorfo ,Stebuklingo Meile warginga Griekininko=Sʒirdis‘ (1752)“, BS, t. 73, p. 94-112, saus. 2020.