[1]
DapkieviczJ., „Apginta Inos Kažuro disertacija apie Vilniaus bazilijonų vienuolyno spaustuvę“, BS, t. 73, p. 325-328, saus. 2020.