[1]
Vaitkevičiūtė V., „Inkunabulų sklaidos ir funkcionavimo ypatumai: Lietuvos atminties institucijų rinkinių atvejai“, BS, t. 74, p. 7-34, liep. 2020.