[1]
Petraitytė-Briedienė A., „Vieno dokumento iš JAV nacionalinio archyvo istorija: JAV valstybės departamento Memorandum of Conversation“, BS, t. 74, p. 123-140, liep. 2020.