[1]
Kolevinskienė Žydronė, „Moterų literatūra išeivijoje 1950–1990 metais: kanono klausimas“, BS, t. 74, p. 168-187, liep. 2020.