[1]
KAUNAS D., „MARTYNO JANKAUS TEKSTAI IR KONTEKSTAI JONO ŠLIŪPO KNYGOJE ,LIETUVISZKIEJIE RASZTAI IR RASZTININKAI‘“, BS, t. 61, p. 299-324, saus. 2013.