[1]
Kaunas D. ir Navickienė A., „Pokalbis su pirmąja ,Knygotyros‘ vyriausiąja redaktore ir ilgamete redaktorių kolegijos nare docente Genovaite Raguotiene“, BS, t. 76, p. 7-16, liep. 2021.