[1]
PETREIKIS T., „VACLOVO BIRŽIŠKOS ŽEMAITIŠKOSIOS KNYGOS KONCEPCIJA“, BS, t. 55, p. 126-139, saus. 2010.