[1]
LIŠKEVIČIENĖ J., „KONRADAS GIOTKĖ – XVII AMŽIAUS PIRMOSIOS PUSĖS VILNIAUS GRAVERIS“, BS, t. 55, p. 54-79, saus. 2010.