[1]
SOLOVEJ T., „ŠV. GEORGIJAUS KONISKIO (1717–1795) NUOSAVYBĖS ĮRAŠAI JO BIBLIOTEKOS KNYGOSE (BALTARUSIJOS NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS PAGRINDU)“, BS, t. 54, p. 225-232, saus. 2010.