[1]
ISAČENKO T., „METROPOLIJOS SKRIPTORIUMO RANKRAŠČIAI RUSIJOS IR LIETUVOS BIBLIOTEKOSE (UNIKALAUS VILNIAUS RANKRAŠTINIO HERBARIUMO KLAUSIMU)“, BS, t. 54, p. 186-198, saus. 2010.