[1]
TEMČINAS S., „ARCHIMANDRITO SERGIJAUS KIMBARO LAIKAIS (1532‒1557) SUPRASLIO VIENUOLYNO ĮSIGYTI RANKRAŠČIAI“, BS, t. 54, p. 173-185, saus. 2010.