[1]
BRAZIŪNIENĖ A., „LIETUVIŲ KNYGOTYROS TERMINIJOS DISKUSINIAI KLAUSIMAI: DĖL SĄVOKOS RETA KNYGA“, BS, t. 54, p. 111-128, saus. 2010.