[1]
BŪČYS ŽYGINTAS, „LITUANISTINĖS EGODOKUMENTIKOS ATRADIMAI“, BS, t. 63, p. 336-343, saus. 2014.