[1]
NAVICKIENĖ A., „KNYGOTYROS IR DOKUMENTOTYROS MOKSLŲ DOKTORANTŪROS STUDIJOS VILNIAUS UNIVERSITETE 1991−2014 METAIS“, BS, t. 63, p. 236-265, saus. 2014.