[1]
KOŽENEVSKAJA E., „ŠIAULIŲ ,KULTŪROS‘ BENDROVĖS (1920–1937) KNYGŲ MENINĖ KULTŪRA“, BS, t. 63, p. 143-166, saus. 2014.