[1]
JUONYTĖ ŽIVILĖ, „LIETUVOS ŽYDŲ RELIGINĖ KNYGA 1928–1940 METŲ ,BIBLIOGRAFIJOS ŽINIOSE‘“, BS, t. 63, p. 129-142, saus. 2014.