[1]
NAVICKIENĖ A., „INTELEKTINĘ NUOSAVYBĘ REGLAMENTUOJANTYS TEISINIAI DOKUMENTAI XIX A. PIRMOSIOS PUSĖS CARŲ VALDOMOJE LIETUVOJE“, BS, t. 53, p. 198-216, saus. 2015.