[1]
KAUNAS D., „MARTYNO JANKAUS LEIDYBINĖ VEIKLA IR VAIDMUO KULTŪRINIAME IR POLITINIAME SĄJŪDYJE“, BS, t. 52, p. 7-37, saus. 2015.