[1]
MIGOŃ K., „XIX A. PABAIGOS–XX A. PRADŽIOS EUROPOS NACIONALINĖ (ETNINĖ) KNYGA“, BS, t. 52, p. 186-196, saus. 2015.