[1]
DOVNAR L., „VILNIAUS VAIDMUO XX A. PRADŽIOS BALTARUSIŲ SPAUDOS ATGIMIMO PROCESE: IDĖJINIAI IR ASMENINIAI RYŠIAI“, BS, t. 52, p. 197-210, saus. 2015.