[1]
JANTSON S., „XIX A. pabaigos–XX A. PRADŽIOS ESTIJOS KNYGŲPREKYBININKAI, LEIDĖJAI IR SPAUDOS DARBUOTOJAI“, BS, t. 52, p. 231-241, saus. 2015.