[1]
BRAZIŪNIENĖ A., „SPAUDOS PAVELDO SAMPRATOS IR IŠEIVIJOS SPAUDOS PAVELDO SKLAIDOS KLAUSIMU“, BS, t. 50, p. 7-20, saus. 2015.