[1]
VĖLAVIČIENĖ S., „KANADOS LIETUVIŲ SPAUDA IR IŠEIVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪRINIO GYVENIMO REFLEKSIJA JOJE“, BS, t. 50, p. 86-96, saus. 2015.