[1]
STEPONAITIENĖ J., „XIX A. PABAIGOS–XX A. PRADŽIOS JAVLIETUVIŲ EMIGRANTŲ DOKUMENTAI: RAŠYTINĖ ATMINTIS“, BS, t. 50, p. 204-210, saus. 2015.