[1]
PILKAUSKAITĖ J., „TURKIJOS SPAUDA: NUO ATSIRADIMO IKI ŠIŲ DIENŲ“, BS, t. 50, p. 258-263, saus. 2015.