[1]
TEMČINAS S., „GEORGIJAUS AMARTOLO KRONIKOS SLAVIŠKOJO VERTIMO XVI AMŽIAUS VIDURIO SUPRASLIO NUORAŠAS IR JO 1494 METŲ ORIGINALAS“, BS, t. 49, p. 68-86, saus. 2015.