[1]
KAUNAS D., „SENOSIOS KNYGOS PRAEITIES PABIROS“, BS, t. 49, p. 244-258, saus. 2015.