[1]
LIETUVNINKAITĖ N., „KVIETIMAS Į KNYGOTYROS STUDIJAS“, BS, t. 49, p. 269-271, saus. 2015.