[1]
BUTKEVIČIUS A., „LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO SVEIKINIMAS TARPTAUTINEI MOKSLINEI KONFERENCIJAI ,KRISTIJONO DONELAIČIO EPOCHOS KNYGOS KULTŪRA DAUGIATAUTĖJE PRŪSIJOS VISUOMENĖJE‘“, BS, t. 64, p. 9, saus. 2015.