[1]
ZANDERS V., „KRISTIJONO DONELAIČIO ,METŲ‘ VERTIMAI Į LATVIŲ KALBĄ XIX A. ANTROJE PUSĖJE–XX AMŽIUJE“, BS, t. 64, p. 281-287, saus. 2015.