[1]
BRAZIŪNIENĖ A., „KAI KURIE PROBLEMINIAI ASMENINIŲ BIBLIOTEKŲ TEORIJOS KLAUSIMAI“, BS, t. 65, p. 7-24, saus. 2015.