[1]
BONČKUTĖ R., „DVI ASMENINĖS BIBLIOTEKOS–VIENA VIZIJA: SIMONAS DAUKANTAS IR JURGIS PLATERIS“, BS, t. 65, p. 48-65, saus. 2015.