[1]
PETREIKIS T., „AUŠRININKO ANDRIAUS VIŠTELIO RANKRAŠTINIO PALIKIMO KELIAS Į LIETUVĄ“, BS, t. 65, p. 66-93, saus. 2015.