[1]
IVANAUSKIENĖ J., „BERNARDO BRAZDŽIONIO MEMORIALINĖS BIBLIOTEKOS KNYGŲ PERIPETIJOS“, BS, t. 65, p. 224-232, saus. 2015.