[1]
BUDRIŪNIENĖ J., „TOMO VENCLOVOS KNYGŲ KOLEKCIJA LIETUVOS NACIONALINĖJE MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE“, BS, t. 65, p. 244-247, saus. 2015.