Braziūnienė A. „LIETUVA MINI PRANCIŠKAUS SKORINOS BIBLIJOS 500 METŲ SUKAKTĮ“. Knygotyra, T. 69, 2017 m.spalio, p. 284-9, doi:10.15388/kn.v69i0.10967.