Möldre A., ir Tuuling L. „Muziejų Leidybinė Veikla Estijoje: Leidiniai Ir Procesai (2011 ‒ 2015 m.)“. Knygotyra, T. 71, 2018 m.gruodžio, p. 31-56, doi:10.15388/Knygotyra.2018.71.2.