KAUNAS D. „TAUTINIO ATGIMIMO LIETUVIŠKOSIOS SPAUDOS ISTORIJOS NARATYVAI MARTYNO JANKAUS ATSIMINIMUOSE: KNYGOTYRINĖS ŠALTINIOTYROS ASPEKTAS“. Knygotyra, T. 60, 2013 m.sausio, p. 63-83, doi:10.15388/kn.v60i0.1373.