Gudinavičius A., ir Naktinytė L. „Garsinės Knygos kompaktinėse plokštelėse Lietuvoje“. Knygotyra, T. 57, 2011 m.sausio, p. 153-71, doi:10.15388/kn.v57i0.1485.