HERMANN A. „RETI IŠEIVIJOS SPAUDINIAI LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO BIBLIO-TEKOJE“. Knygotyra, T. 56, 2011 m.sausio, p. 287-94, doi:10.15388/kn.v56i0.1498.