NARBUTIENĖD. „RETŲ SPAUDINIŲ KOMPLEKTAVIMAS LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOJE: PROBLEMOS, TRADICIJOS, PERSPEKTYVOS“. Knygotyra, T. 56, 2011 m.sausio, p. 112-23, doi:10.15388/kn.v56i0.1509.