Gudinavičius A. „Lietuvos rankraštinio Paveldo Publikavimas skaitmeninėje erdvėje: Skaitmenintų Ir viešai Prieinamų Rinkinių Analizė Techniniu požiūriu“. Knygotyra, T. 56, 2011 m.sausio, p. 85-111, doi:10.15388/kn.v56i0.1510.