Navickienė A. „Eduardas Volteris Ir XX A. Pradžios Knygos Mokslo Institucionalizacija“. Knygotyra, T. 73, 2020 m.sausio, p. 230-63, doi:10.15388/Knygotyra.2019.73.39.