DovnarL. „,Baltarusiškoji Knyga Pasauliniame Knygos kultūros kontekste‘: 2006–2017 M. Leidinių Tematika“. Knygotyra, T. 73, 2020 m.sausio, p. 329-37, doi:10.15388/Knygotyra.2019.73.44.