Vaitkevičiūtė V. „Inkunabulų Sklaidos Ir Funkcionavimo Ypatumai: Lietuvos Atminties Institucijų Rinkinių Atvejai“. Knygotyra, T. 74, 2020 m.liepos, p. 7-34, doi:10.15388/Knygotyra.2020.74.45.