Kolevinskienė Žydronė. „Moterų literatūra išeivijoje 1950–1990 Metais: Kanono Klausimas“. Knygotyra, T. 74, 2020 m.liepos, p. 168-87, doi:10.15388/Knygotyra.2020.74.50.