KAUNAS D. „MARTYNO JANKAUS TEKSTAI IR KONTEKSTAI JONO ŠLIŪPO KNYGOJE ,LIETUVISZKIEJIE RASZTAI IR RASZTININKAI‘“. Knygotyra, T. 61, 2013 m.sausio, p. 299-24, doi:10.15388/kn.v61i0.1952.